FLOOR PLAN

แปลนบ้าน

สัมผัสช่วงเวลาดีๆ ได้ทุกวันกับพื้นที่บ้านที่กว้างมากขึ้นเทียบเท่ากับบ้านเดี่ยว

หน้ากว้างถึง 6.3 เมตร พร้อมพื้นที่ใช้สอยที่มากกว่าถึง 240 ตรม.